ข้อมูลหลักของศูนย์
 
 ประวัติศูนย์อินโดจีนศึกษา
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์
 นโยบายการบริหารงานของศูนย์
 โครงสร้างการบริหารงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์
 ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์
Admin ผู้ดูแลระบบ
 
ASEAN STORY
 ขิ่น ชเว (Khin Shwe) เจ้าพ่ออส...
 การลงทุนในพม่าของต่างชาติ...
 ประชาคมอาเซียนกับการก้าวสู่ภูม...
 ประชากรสูงวัยในอาเซียน...
 ไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวน...
 
ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน
 
ข้อมูลประเทศลาว
ข้อมูลประเทศพม่า
ข้อมูลประเทศกัมพูชา
ข้อมูลประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลประเทศเวียดนาม
 
โต๊ะข่าว...เพื่อนบ้าน
 
 โต๊ะข่าวกัมพูชา
 โต๊ะข่าวพม่า
 โต๊ะข่าวเวียดนาม
 โต๊ะข่าวลาว
 โต๊ะข่าวมาเลเซีย
Code ข่าวติดเว็บไซต์ท่าน
 
บทความ งานวิจัย
 เศรษฐกิจ การค้า
 การเมือง
 สังคม...การศึกษา
 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
 การท่องเที่ยว
 แนะนำหนังสืออาเซียน
 AEC Story
 
หนังสืออาเซียน(Book Review)
 ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของการ...
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา...
 อาเซียนแห่งอนาคตยุทธศาสตร์ประเ...
 การตลาดลุงโฮแห่งเวียดนาม...
 ทุนนิยมชายแดน นิคมเกษตรกรรมยา...
 

 
  แสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่ค่ะ
  8 ตุลาคม 2556
ฮุน เซน นำคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 23 ที่บรูไน

พนมเปญ : เช้าวันนี้ (8 ตุลาคม) สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา พร้อมด้วยคณะผู้แทนระดับสูง ได้ออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตามคำเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์

ตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ระบุว่า การประชุมดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 ประกอบด้วย การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23, การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16, การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 16, การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16, การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 1, การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน+3 ครั้งที่ 16, การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-เอเชียตะวันออก ครั้งที่ 8, การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 11 และการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-องค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 5

คณะผู้แทนที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายฮอ นำฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายซุน จันทอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายโอน พันธุ์มุนีรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง นายฮ็อง จวนนารน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา และเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งในรัฐบาลกัมพูชา

นายเซร็ย ทำมะรง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญก่อนออกเดินทางไปประเทศบรูไนว่า จุดประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินแผนแม่บทมุ่งสู่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้บรรลุผลสำเร็จในปี 2558 ตามที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะช่วยลดช่องว่างระหว่างสมาชิกอาเซียนใหม่กับอาเซียนเก่า การเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคอาเซียน หรือแม้แต่การเชื่อมต่อระหว่างบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ นายเซร็ยยังได้เน้นย้ำด้วยว่าในการประชุมกับประเทศคู่เจรจาอาเซียน+3 หรือกับเอเชียตะวันออก ผู้นำทั้งหมดจะหารือกันเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านความร่วมมือในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งผลักดันประเทศคู่เจรจาทั้งหมดให้สนับสนุนช่วยเหลือบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป เพื่อบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ได้แก่ การผลักดันให้มีความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบูรณาการหรือแม้แต่การเชื่อมต่อการก่อสร้างถนน (ไฮเวย์) จากอินเดียมายังภูมิภาคสู่กัมพูชาและเวียดนามด้วย

นอกจากนี้ท่านผู้นำจะหารือปัญหาในภูมิภาคและทั่วโลกที่อยู่ในความสนใจเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้คือ ปัญหาทะเลจีนใต้ก็ยังคงมีการพูดคุยกัน แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี ปัญหาความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมีในประเทศซีเรียก็จะถูกหยิบยกมาหารือในการประชุมครั้งนี้ด้วย

จากการเปิดเผยของนายเซร็ย ทำมะรง ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวก 3 หรือแม้แต่เอเชียตะวันออก จะหารือโดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน ปัญหาโรคติดต่อ โรคมาลาเรีย ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศ หรือแม้แต่การบริหารจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น

นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว สมเด็จเดโชฮุน เซน จะพบหารือทวิภาคีกับนายโทนี แอบบอตต์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นายจอห์น เคอร์ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และนายบัน คีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติด้วย

 
 
 
  แหล่งที่มา
www.dap-news.com
แปลและเรียบเรียงโดย  ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 มีผู้เปิดอ่านแล้ว 185  ท่าน
 





มีคะแนนโหวต  0  คะแนน

 พิมพ์ข้อมูลหน้านี้  ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  ปิดหน้านี้


๒๐ ข่าวฮิต.!.ติดลมบน...ที่มีผู้อ่านมากที่สุด !
มาเลเซียผลิตเครื่องกรีดยางอัตโนมัติเครื่องแรกของโลก   อ่าน 5749  ท่าน
ประธานาธิบดีเวียดนามเยือนเกาหลีใต้และเข้าร่วมการประชุม APEC ครั้งที่ 19 ที่ฮาวาย   อ่าน 2948  ท่าน
ประธานาธิบดีเวียดนามเยือนสิงคโปร์และมาเลเซีย   อ่าน 2456  ท่าน
ชาวมาเลเซียย้ายบ้านไม่ต้องจ้างรถบรรทุก ชาวบ้าน 200 คนร่วมสืบสานประเพณียกบ้าน   อ่าน 1151  ท่าน
บริษัทออสเตรเลีย-จีน เฮ! หลังขุดพบอะลูมิเนียมในจำปาสักได้มากกว่าที่คาดไว้   อ่าน 1141  ท่าน
มัสยิดลอยน้ำอัลฮุสไซน์-สัญลักษณ์แห่งใหม่ของรัฐปะลิสใกล้ท่าเรือไปเกาะลังกาวี   อ่าน 857  ท่าน
พระราชวังแห่งชาติ ที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีของมาเลเซียย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ ณ ถนนดูตา   อ่าน 847  ท่าน
เวียดนามถือฤกษ์ดี 11.11.11 จัดพิธีแต่งงานหมู่ประจำปีอย่างชื่นมื่น   อ่าน 808  ท่าน
รอยร้าวในพรรคฝ่ายค้าน-ผู้นำพรรค DAP ขู่จะลาออก ถ้าพรรค PAS ใช้กฎหมายฮูดุด   อ่าน 804  ท่าน
โรคมือเท้าปากเปื่อยระบาดหนักในเวียดนาม   อ่าน 782  ท่าน
เวียดนามพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิให้ทำงานได้ทันทีหลังตรวจพบคลื่นยักษ์ในทะเล   อ่าน 771  ท่าน
WLB เผย เด็กและสตรีในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยยังถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างต่อเนื่อง   อ่าน 735  ท่าน
ผลสำรวจเผยอินเตอร์เน็ตเวียดนามเร็วที่สุดในอาเซียน   อ่าน 723  ท่าน
ทางการคำม่วนเตรียมเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษต้อนรับสะพานไทย-ลาว 3   อ่าน 722  ท่าน
เศรษฐกิจลาวโตต่อเนื่อง แต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลับไม่โตตาม   อ่าน 710  ท่าน
ปริมาณน้ำในลำน้ำโขงจะยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15-30 กันยายนนี้   อ่าน 707  ท่าน
มาเลเซียพบบ่อน้ำมันแห่งใหม่ที่รัฐซาบาห์ คาดว่าจะผลิตน้ำมันได้วันละ 8,200 บาร์เรล   อ่าน 704  ท่าน
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งแรกของลาว เตรียมสร้างในเร็ววันนี้   อ่าน 697  ท่าน
ดีปาวาลี เทศกาลแห่งแสงสว่างของชาวฮินดูได้รับการเฉลิมฉลองทั่วประเทศมาเลเซีย   อ่าน 691  ท่าน
GPD ในช่วงสามไตรมาสแรกของเวียดนามโตขึ้น 5.76%   อ่าน 688  ท่าน


ข้อความแสดงความคิดเห็น...ข้างล่างนี้
ซึ่งเกิดจากการเขียนของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
...ซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้
หากมีข้อความกล่าวพาดพิง หรือ กระทบต่อบุคคลท่านใด
ทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
แต่หากท่านต้องการจะลบข้อความ...กรุณาแจ้งได้ที่นี่นะค่ะ
ทางทีมผู้ดูแลต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณค่ะ

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำสุภาพนะค่ะ
ความคิดเห็น
ใส Code  เปลี่ยน Code ใหม่