ข้อมูลหลักของศูนย์
 
 ประวัติศูนย์อินโดจีนศึกษา
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์
 นโยบายการบริหารงานของศูนย์
 โครงสร้างการบริหารงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์
 ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์
Admin ผู้ดูแลระบบ
 
ASEAN STORY
 ขิ่น ชเว (Khin Shwe) เจ้าพ่ออส...
 การลงทุนในพม่าของต่างชาติ...
 ประชาคมอาเซียนกับการก้าวสู่ภูม...
 ประชากรสูงวัยในอาเซียน...
 ไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวน...
 
ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน
 
ข้อมูลประเทศลาว
ข้อมูลประเทศพม่า
ข้อมูลประเทศกัมพูชา
ข้อมูลประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลประเทศเวียดนาม
 
โต๊ะข่าว...เพื่อนบ้าน
 
 โต๊ะข่าวกัมพูชา
 โต๊ะข่าวพม่า
 โต๊ะข่าวเวียดนาม
 โต๊ะข่าวลาว
 โต๊ะข่าวมาเลเซีย
Code ข่าวติดเว็บไซต์ท่าน
 
บทความ งานวิจัย
 เศรษฐกิจ การค้า
 การเมือง
 สังคม...การศึกษา
 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
 การท่องเที่ยว
 แนะนำหนังสืออาเซียน
 AEC Story
 
หนังสืออาเซียน(Book Review)
 ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของการ...
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา...
 อาเซียนแห่งอนาคตยุทธศาสตร์ประเ...
 การตลาดลุงโฮแห่งเวียดนาม...
 ทุนนิยมชายแดน นิคมเกษตรกรรมยา...
 

 
โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ศึกษาดูงานวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจและศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2552 คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจและศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  แหล่งที่มา Admin     มีผู้เปิดดูแล้ว 3636  ท่าน
 มีคะแนนโหวต  4  คะแนน

 พิมพ์ข้อมูลหน้านี้  ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  ปิดหน้านี้


๑๐ รายการที่มีผู้อ่านมากที่สุด !
โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ศึกษาดูงานวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจและศูนย์อิ... อ่าน 3636  ท่าน
ศูนย์อินโดจีนศึกษา ม.บูรพา เข้าร่วม "การประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยก... อ่าน 3399  ท่าน
ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ แล... อ่าน 3265  ท่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนกลาโหม ศึกษาดูงานศูนย์อินโดจีนศึ... อ่าน 3200  ท่าน
คุณทรงฤทธิ์ โพนเงิน คอลัมนิสต์ในเครือเดอะเนชั่นเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์อินโด... อ่าน 3170  ท่าน
ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล เยี่ยมชมศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทย... อ่าน 2954  ท่าน
ศูนย์อินโดจีนศึกษา ม.บูรพา เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ International Secur... อ่าน 2879  ท่าน
นักศึกษา วปอ. รุ่น 51 (กลุ่มนกหัวขวาน) ศึกษาดูงานศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบ... อ่าน 2863  ท่าน
ผู้อำนวยการศูนย์อินโดจีนศึกษา บรรยายพิเศษเรื่อง "ความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน"... อ่าน 2842  ท่าน
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหารพร้อมคณะศึกษาดูงานศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐ... อ่าน 2658  ท่าน